« terug naar overzicht

Verstoppertje spelen

De economie trekt voorzichtig aan, en berichten over de schaarste aan ‘ster’-talent voor sommige functieprofielen duiken alweer op. Hoog tijd dus om uw wervingsstrategie onder de loep te nemen en te anticiperen op structurele instroomproblemen!

Hoe werft u de nieuwe talenten in uw bedrijf? Welke middelen en kanalen zet u in? En wat levert het beste resultaat op?

Vroeger redelijk eenvoudige vragen om te beantwoorden, vandaag voor menig organisatie een hele klus, ze slagen er doorgaans niet in om tot een volledig of correct antwoord te komen.

Hoe kan dat nu?

Er zijn allereerst de vele ontwikkelingen in de arbeidsmarkt waar een grote variatie aan contractvormen is ontstaan. Deze complexiteit van de arbeidsmarkt is stiekem in de bedrijven binnen gedrongen.
Zeker bij grotere organisaties maakt men een tweedeling van het beschikbare talent op de arbeidsmarkt: er zijn de kandidaten voor ‘vast’ en er zijn de kandidaten voor de flexibele contracten. En omdat de opties voor flexibele contracten ook erg divers zijn, levert dat nog eens extra versnippering op, denk maar aan uitzenden, detacheren, freelancers, stagaires, enz.
Wat is het resultaat? Het instroombeleid is een erg versnipperd gebeuren. De organisatie heeft geen overzicht meer van de reserve aan talent op de arbeidsmarkt, en pro-actief werven is er dan ook niet bij. Door de fragmentarische aanpak is er geen geïntegreerde benadering van al dit talent in de arbeidsmarkt. Al die aparte ingangen naar de arbeidsmarkt werken erg tijdrovend voor de betrokken managers, en het is zeer de vraag of de organisatie op deze manier echt het ‘ster’-talent uit de markt aantrekt. Wat ook niet bevorderlijk is voor de tevredenheid van deze managers …

Maar er is meer aan de hand. Jarenlang heb ik als adviseur nauw mogen samenwerken met organsiaties actief in uiteenlopende sectoren en activiteiten. Wat deze bedrijven wél vaak gemeenschappelijk hadden, was hun creativiteit om ‘headcount om te buigen naar kosten’. Ze gingen met andere woorden talenten inhuren en niet zelf aanwerven. Vroeger had je dan maar 1 smaak en dat was uitzendarbeid. Lekker overzichtelijk dus, en met een goede partner is het hele proces en de kwaliteit onder controle.
Maar de wereld en de arbeidsmarkt zijn inmiddels veranderd, men kan nu creatief alle smaken contract aanbieden. En daar gaat het mis! Erg efficiënt is dit allemaal niet want van een proces is er vaak geen sprake, juridisch loopt het bedrijf mogelijk grote risico’s en de kosten die worden gemaakt, zitten verdoken in administratieve spitsvondigheden.
Dit verstoppertje spelen, leidt dus ontegensprekelijk ook tot een versnipperde instroom met het risico dat ‘ster-talent’ niet langer wordt gevonden.

Van een proces is geen sprake, juridisch loopt het bedrijf groot risico en de kosten zitten verborgen in administratieve spitsvondigheden.

Hoe is dit voor uw organisatie?

Doe deze kleine test:

  • Hebt u zicht op de versnipperde inhuur in uw bedrijf?
  • Hebt u enig idee van de uitgave op jaarbasis aan ingehuurd personeel (alle contractvormen)?
  • Wie zijn de ingehuurde krachten die in uw bedrijf rondlopen en hoe lang zijn ze er al?
  • Wat zijn de risico’s: wie zou u kunnen aanklagen?
  • Wat kost inhuur aan uw bedrijf?
  • Betaalt u marktconform?
  • Zijn uw interne klanten tevreden over de kwaliteit van het talent dat ze krijgen, en hoe meet u dit? Hoe verloopt het administratieve proces?
  • Wie levert deze talenten, en wat is uw wettelijke relatie met deze leveranciers?
  • Kan u gemakkelijk op en neer schalen nu en in de toekomst?

Moeilijke vragen?

Toch moet u ook dit deel van de instroom aan talent in uw organisatie boven tafel krijgen! Pas dan kan u aan de slag met het optimaliseren van uw benadering van de totale arbeidsmarkt, dus ook voor de instroom van uw vaste talenten.

We staan aan het begin van een nieuwe orde in de arbeidsmarkt en in bedrijven. De oude benaderingen, middelen en denkwijzen werken niet meer.

Stop met verstoppertje spelen! Er zijn zo veel mensen in de arbeidsmarktvijver: kies voor de geïntegreerde aanpak waarbij u elk talent zonder uitzondering aanspreekt!

The Flex Academy ondersteunt bedrijven met het inventariseren, stroomlijnen en optimaliseren van hun flexibele arbeid. Wij helpen u om uw intern en extern talent met elkaar te verbinden. Laten we dus snel kennismaken!