« terug naar overzicht

Vast en flexibel werk komen steeds dichter bij elkaar

De inhuur van personeel enerzijds en de werving en selectie van vast personeel anderzijds komen ook in ICT -systemen steeds dichter bij elkaar te liggen.

In sommige sectoren maakt extern ingehuurd personeel tot 30% en zelfs 40% uit van de totale populatie in het bedrijf. Deze flexibele medewerkers huurt men in via allerlei contractvormen: als uitzendkracht, via detachering, als freelancer, via een onderaannemer, in het buitenland als ‘virtuele’ kracht, …

Uit ons recent marktonderzoek naar VMS systemen voor het beheren van het inhuurproces van extern personeel is alvast in Nederland duidelijk de trend naar voor gekomen dat vast en flex personeel in toenemende mate als één geheel worden beschouwd door bedrijven. Steeds meer recruiters daar bemoeien zich ook met het flexibele personeel, nu de flexibele schil overal groter lijkt te worden, en de flexibele schil wordt steeds vaker geworven via de ‘normale’ sollicitatieprocedures.

VMS’en en ATS’en

Dat heeft ook gevolgen voor de ‘achterkant’ van de inhuurprocessen: Vendor Management Systemen (VMS), die orde moeten scheppen in de inhuurchaos, gaan steeds integreren met ATS’en, ofwel:applicant tracking systems, software om de sollicitatiestroom goed te regelen.

Recent onderzoek

Uit de marktstudie The Flex Academy samen met het Nederlandse Flex-Beheer naar 14 leveranciers van zulke systemen blijkt duidelijk dat ATS-leveranciers steeds vaker inhuur-modules in hun systemen inbouwen, en VMS-sytemen steeds vaker de werving en selectie van vast personeel ondersteunen.

Andere conclusies:

  1. Er is steeds meer ‘voor elk wat wils’, waarbij de keuze van VMS systeem afhangt van wat je als bedrijf als belangrijkste inhuurproblemen ziet en welke functionaliteit je nodig hebt om deze op te lossen.
  2. De trend naar TTM (Total Talent Management) zet door. Het talent van een kandidaat of medewerker staat centraal en niet de contractvorm van of de kosten verbonden aan deze persoon.
  3. VMS-systemen worden mobiel: veel VMS-leveranciers maken het mogelijk om op tablet of smartphone de tool te bedienen.
  4. Er is een trend naar internationalisering. Internationale spelers willen in Nederland en/of België ook hun VMS activiteit of -aanbod opstarten. En Nederlandse en Belgische leveranciers gaan naar het buitenland.
  5. Er zijn grote verschillen tussen de systemen qua ondersteuning van SOW-arrangementen (Statement of Work, ook wel Contracting geheten), waarbij er niet op basis van gewerkte uren maar op basis van behaalde resultaten wordt gestuurd.

Blijft de vraag: wanneer volgt België?

Door de snelle veranderingen in de wereld waarin bedrijven opereren, kennen ook Belgische bedrijven de toenemende nood aan meer wendbaarheid en een grotere flexibiliteit, bijvoorbeeld door extern talent in te zetten. De contractvorm is dan van ondergeschikt belang: het gaat om de expertise en de beschikbaarheid van de medewerker! Men mag dus aannemen dat op korte termijn ook in Belgische bedrijven de strategische keuze gemaakt wordt om intern én extern talent als één te beschouwen, onafhankelijk van de contractvorm.

Benieuwd of we dit terug zien over enkele jaren in het volgende onderzoek naar
VMS systemen …!

Het VMS marktonderzoek in Nederland en België is gratis te downloaden.