« terug naar overzicht

Stilte voor de Storm?

De toekomst voorspellen is onmogelijk. Nog maar 20 jaar geleden waren arbeidsmarkt-specialisten en sociologen het er over eens dat we met zijn allen minder zouden werken en meer vrije tijd zouden hebben, u herinnert zich dat zeker nog. Vandaag lopen werktijden en vrije tijd voortdurend door elkaar, er zijn zelfs reclamespots voor telefoniebedrijven op de radio die dit als een gegeven nemen. We werken steeds meer ‘on the move’, op bijna elke plaats en tijd, dag en nacht.

Ook nog maar iets meer dan 20 jaar geleden doken de eerste mobiele telefoons op in het straatbeeld. Ik herinner me nog heel goed hoe vreemd we het vonden om iemand op straat te zien rondlopen druk in gesprek over de telefoon. Vandaag is het een uitzondering als iemand op een terrasje zit met een drankje zonder een telefoon binnen handbereik. En dat die telefoon zoveel meer kan dan alleen maar een gesprek faciliteren, dat zou niemand hebben geloofd in 1993.

Bovenstaande illustreert hoe moeilijk het is om de toekomst te voorspellen…, en toch moeten bedrijven precies daar mee bezig zijn. Want hoe we over de toekomst denken, beïnvloedt onze manier van handelen vandaag.

Het goede nieuws is dat er over de toekomst desondanks toch wel wat te voorspellen valt. En dat door op een gestructureerde manier hier mee bezig te zijn, bedrijven veel meer kunnen dan puur reageren op wat er op ze af komt. Proactief bezig zijn met wat in de toekomst zal gebeuren, geeft bedrijven hun eigen toekomst in handen.

Welke trends zijn wél een zekerheid? Waar moet elk bedrijf, dus ook u, nu dringend mee bezig zijn? We sommen voor u enkele van de meest relevante trends op waar u zo mee aan de slag kan:

 • Technologische innovaties gaan razendsnel.

Robots, 3D printing, Cloud, Social Media, e-commerce, … al deze nieuwe technologieën ontwikkelen zich razend snel en hebben impact op het business model, de werkomgeving, hoe we met elkaar omgaan in de bedrijven en met onze klanten. Technologie heeft vooral ook impact op de toekomstige talenten die u nodig zal hebben: andere profielen, andere vaardigheden dan wat er nu in bedrijf aanwezig is.


“It is tough when markets change and
your people within the company don’t”

(Harvard Business Review)

Wat kan u doen?
Breng nu al in kaart welke profielen en competenties u in de toekomst nodig hebt!

 • Talent is schaars en de schaarste zal alleen maar toenemen.

U hebt dit vast onlangs ook gelezen of gehoord in het nieuws: de economie trekt eindelijk weer aan, maar gelijktijdig slaat de vergrijzing sneller dan verwacht toe, gaan meer mensen op zoek naar een andere baan en zoeken bedrijven nog meer dan vroeger naar experten. In 2020 zijn er voor elke 7 mensen die uit de arbeidsmarkt stromen maar 3 intreders op de arbeidsmarkt. De kloof wordt dus enorm en de strijd om talenten gaat nooit meer weg! Dit citaat vat het mooi samen:


“The war for talent is over. Talent won.”

Jim Ware, Executive Director of the Future of Work Unlimited

Wat kan u doen?

 • Bouw aan uw imago als aantrekkelijke werkgever. Goed werkgeverschap is maatwerk: luister daarom naar de wensen en drijfveren van uw medewerkers. Uw medewerkers zijn uw beste ambassadeurs om nieuw talent aan te trekken. Zo houdt u ook de achterdeur gesloten, en dat is mooi meegenomen.
 • Investeer in toekomstgerichte opleidingen van uw huidige populatie.
 • Monitor de leeftijdspiramide van uw bedrijf en neem tijdig actie om knelpunten te voorkomen.
 • Stel u open voor nieuwe samenwerkingsverbanden, denk bijvoorbeeld aan uitbesteden van werk, inzetten van freelancers, uitwisselen van talenten met andere bedrijven, enz. Vergeet niet dat hier ook het imago van uw bedrijf speelt! Voer dus ook voor deze talenten een ‘employer branding’ beleid in.

“Het bedrijf van de toekomst is een netwerk”

 • Niet langer dirigeren: de leiders van morgen inspireren!

Aangezien het bedrijf van de toekomst een netwerk is, moet de stijl van leidinggeven in het bedrijf drastisch veranderen. Leiderschap in netwerkorganisaties gaat fundamenteel over samenwerken op grote schaal. De nieuwe leider faciliteert, coördineert, inspireert, maar stopt met dirigeren. Ook houdt de nieuwe leider er rekening mee dat talent niet langer statisch aanwezig is, maar op elk ogenblik in of uit kan stromen of in een andere vorm beschikbaar is. Een inspirerend boek over dit thema is te vinden op Amazon: “Lead the Work: Navigating a World Beyond Employment.” door John Boudreau.

“Let people play the ball! CEO get out of the way!”
Michael Grove – CEO CollabWorks

Wat kan u doen?
Bereid uw leidinggevenden hier op voor, zij komen nog uit het oude tijdperk met de silo structuren en de strakke hiërarchische lijnen. Simon Sinek leert ons ‘always start with why’. Met andere woorden: het is belangrijk om aan mensen over te brengen ‘waarom’ u iets doet en niet zo zeer ‘wat’ u doet. Leiderschap in netwerkorganisaties gaat dus over het inspireren van medewerkers, maar ook uw partners, klanten, leveranciers, ingehuurd talent, … zodat zij ook geïnspireerd zijn door uw motieven en deze over nemen en waarde toevoegen aan uw organisatie.

WAT BETEKENT BOVENSTAANDE VOOR
UW SAMENWERKING MET UW LEVERANCIERS
VAN TIJDELIJKE ARBEID?

De impact is groot! Extern personeel in eender welke contractvorm wordt voor uw bedrijf van strategisch belang!

 • Uw leveranciers van tijdelijke arbeid moeten een totaal andere rol krijgen dan ze tot nu toe hebben. Waren ze tot nu toe ‘commodity’, een randgebeuren, dan verandert dit in de netwerkorganisatie fundamenteel en worden ze uw strategische partners.
 • Het samenwerkingsproces moet worden ingericht en mogelijk zelfs geautomatiseerd: centralisatie, meetbaarheid, visibiliteit én standaardisatie zijn belangrijke voorwaarden om succesvol samen te werken.
 • Leiderschap én uw HR beleid moeten inclusief zijn: intern én extern talent moeten uiteindelijk worden verbonden.
 • Het begint met het ontwikkelen van een visie op de toekomst, we hebben het hier boven al geschreven. Als u geen idee hebt waar u naar toe wilt, zet u vandaag ook niet de juiste stappen in de richting van de toekomst zoals u ze droomt voor uw bedrijf.
 • U kan dus samen met mij concluderen:

  Het inhuren van flexibele arbeid gaat de komende tijd fundamenteel veranderen!

  Brian Peña van Staffing Industry Analysts heeft het zelfs over ” de stilte voor de storm”. Organisaties met een heldere strategie rond inhuur, werven & flexibel talent hebben in de toekomst een beslissend concurrentievoordeel. Een onderwerp dat daarom zeker op de strategische agenda van elk bedrijf moet staan! Ook op uw agenda?

  Bent u het eens of oneens met mijn stelling ‘stilte voor de storm’? Reageer, en laat weten waar u mee bezig bent: hoe maakt u uw bedrijf klaar voor een meer wendbare toekomst?

  Marleen Deleu heeft jarenlange ervaring als klanten-partner voor grote bedrijven waarvoor o.a. externe pools ‘op maat’ van de lange termijn strategie van het bedrijf werden ingericht. Met haar eigen bedrijf The Flex Academy helpt ze bedrijven intern en extern talent met elkaar te verbinden.

  The Flex Academy helpt u met het beantwoorden van vragen zoals:

 • Is uw beleid rond inhuur van extern talent in lijn met uw bedrijfsstrategie?
 • Hoe scoort uw inhuurstrategie op kritische punten zoals visibiliteit en transparantie, meetbaarheid, risicobeheer, eenvormigheid, …? Waar lekt het geld weg? Welke specifieke ‘pijnpunten’ zijn er? Wat kan worden geautomatiseerd en hoe moet dat dan?
 • Hoe goed kent u uw totale populatie talenten?
 • Hoe kan u kosten besparen door slimmer te plannen?
 • Wij maken de inventarisatie van de huidige knelpunten en leveren een helder rapport met aanbevelingen voor verbetering. Desgewenst begeleiden we ook de implementatie. The Flex Academy biedt ook advies aan leveranciers om klanten-partner te worden en adviseert bedrijven bij uitbesteding, bijvoorbeeld bij de keuze van MSP partner.