Over The Flex Academy

Hoe lenig is uw organisatie?

De wereld waarin bedrijven bewegen, verandert almaar sneller! Door technologische ontwikkelingen moeten bedrijven voortdurend nieuwe producten of diensten aanbieden om aan de klantvraag te voldoen. Bovendien moeten de prijzen van die producten of diensten almaar concurrentiëler zijn. De vergrijzing creëert schaarste op de arbeidsmarkt dus moet u als organisatie ook sterk inzetten op uw imago en aantrekkelijkheid als bedrijf. Daarbij is ook de manier waarop generatie Y en Z naar arbeid kijken anders dan die van generatie X. Een extra aandachtspunt in uw arbeidsbeleid.

Uw uitdaging als organisatie

Herkenbaar? Natuurlijk. Want dit zijn dé uitdagingen van alle kleine en grote bedrijven en organisaties. En dus ook van uw bedrijf! Slimme bedrijven organiseren zich lenig en maken hun medewerkers wendbaar. Vandaag al! Met het oog op de toekomst.

Samen met The Flex Academy streeft u naar:

 • een flexibele onderneming die optimaal kan inspelen op de klantvraag;
 • tevreden medewerkers die beter samenwerken;
 • betere kwaliteit;
 • directe en indirecte kostenbeheersing;
 • geen kopzorgen meer over uw personeelsplanning;
 • minder (juridische) risico’s;
 • duidelijke processen voor meer efficiëntie;
 • een langetermijnstrategie;
 • een betere samenwerking met uw leveranciers van flexibele arbeid;
 • tevreden klanten.

The Flex Academy is de onafhankelijke partner die u helpt om de brug te vormen tussen kwaliteit, kostenefficiëntie, talent en flexibiliteit.

Wendbaarheid als basis

Lenigheid is dan ook het sleutelwoord bij The Flex Academy. Marleen Deleu helpt bedrijven om optimaal wendbaar te zijn. De mensen en de manier waarop u ze inzet in uw onderneming zijn hiervoor cruciaal. Alleen als u uw vaste én flexibele personeelsbezetting optimaliseert, kunt u slagvaardig blijven inspelen op de verwachtingen van uw klanten. Want hun wensen en vragen veranderen voortdurend … dus moet u mee. Maak van uw bedrijfsstrategie, organisatie én mensen een wendbaar en onlosmakelijk geheel, waarin alle parameters optimaal op elkaar zijn afgestemd.

The Flex Academy begeleidt bedrijven die:

 • hun arbeid leniger en dus toekomstgerichter willen invullen;
 • het inhuren van hun vele externe medewerkers willen optimaliseren;
 • arbeidskrachten leveren aan andere bedrijven en willen meegroeien met de veranderende wensen van hun klanten.

MISSIE & VISIE

Lees de missie en visie van The Flex Academy en ontdek wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen met onze workshops, seminaries en maattrajecten.


Over Marleen Deleu

Lees meer over Marleen Deleu, zaakvoerster van The Flex Academy.