Over The Flex Academy


The Flex Academy is einde 2014 ontstaan vanuit de overtuiging van Marleen Deleu dat organisaties, die slim gebruik maken van de groeiende groep werkkrachten in niet-traditionele contractvormen, het meest succesvol en duurzaam zijn in de toekomst.

The Flex Academy helpt daarom klanten met het ontwikkelen van strategieën voor het werven en inzetten van talenten, met in het bijzonder een focus op extern ingehuurde talenten en niet-traditionele contractvormen.

The Flex Academy begeleidt zo de groei naar een organisatie waarin alle ingezette talenten, al dan niet op de loonlijst, aangesloten zijn op de doelstellingen en de bedrijfsstrategie. Op deze manier draagt elk talent maximaal bij tot het succes van de organisatie, verhoogt de wendbaarheid van de organisatie en haar innoverend vermogen.

Hoe lenig is uw organisatie?

De wereld waarin bedrijven bewegen, verandert almaar sneller! Door technologische ontwikkelingen moeten bedrijven voortdurend nieuwe producten of diensten aanbieden om aan de klantvraag te voldoen. Bovendien moeten de prijzen van die producten of diensten almaar concurrentiëler zijn. De vergrijzing creëert schaarste op de arbeidsmarkt, dus moet u als organisatie ook sterk inzetten op uw imago en aantrekkelijkheid. Daarbij is ook de manier waarop generatie Y en Z naar arbeid kijken anders dan die van generatie X. Een extra aandachtspunt in uw hr-beleid.

Uw uitdaging als organisatie

Herkenbaar? Natuurlijk. Want dat zijn dé uitdagingen van alle kleine en grote bedrijven en organisaties. En dus ook van uw bedrijf! Slimme bedrijven organiseren zich lenig met de beste talenten uit de markt en maken hun medewerkers wendbaar. Vandaag al! Met het oog op de toekomst.


Samen met The Flex Academy streeft u naar:

 • een flexibele onderneming, die steeds het juiste talent aan boord heeft, niet te veel, maar ook niet te weinig;
 • een snelle en wendbare organisatie die optimaal kan inspelen op de klantvragen, maar ook op de schaarste op de arbeidsmarkt;
 • tevreden medewerkers die beter samenwerken;
 • betere kwaliteit;
 • directe en indirecte kostenbeheersing;
 • minder kopzorgen over uw personeelsplanning;
 • minder (juridische) risico’s;
 • duidelijke processen voor meer efficiëntie;
 • een langetermijnstrategie;
 • een betere samenwerking met uw leveranciers van flexibele arbeid;
 • een sterk merk als werkgever, maar ook als opdrachtgever.

Onze stappen

1 Intake

Vrijblijvend intakegesprek waar uw noden en verwachtingen overlopen worden.

2 Diagnose

The Flex Academy bekijkt uw huidige situatie en bespreekt met u waar u als organisatie naartoe wilt.

3 Analyse en advies

The Flex Academy maakt een grondige analyse van uw huidige en gewenste situatie.

4 Actie

The Flex Academy implementeert het plan van aanpak.