Missie & visie

De missie van The Flex Academy:

The Flex Academy biedt onafhankelijk advies aan directies, hr- en inkoopmanagers over het optimaliseren van de inhuur van externen en het beter aansluiten van het talentbeheer op de vele veranderingen in de arbeidsmarkt.

Wij helpen organisaties om de in-, door- en uitstroom van al hun talenten integraal te benaderen in functie van de langetermijnstrategie van de organisatie.

Op deze manier is The Flex Academy   een partner die bij haar klanten van talentbeheer een strategische succesfactor maakt, gericht op de duurzame groei van deze bedrijven en hun medewerkers.

Dit zijn de actueel vijf grootste uitdagingen rond werken met talent die we zien bij de organisaties waarmee wij in gesprek zijn:

  1. De structurele schaarste aan talent op de arbeidsmarkt.
  2. Multi-employment: talent werkt voor meerdere organisaties en in meerdere contractvormen.
  3. Globalisatie: talent bevindt zich eender waar en is ook inzetbaar van op afstand.
  4. Autonomie: talent is hoogopgeleid en wil/kan autonoom werken. De tijd van de baas die alwetend is, is nu definitief voorbij.
  5. Strategische personeelsplanning is een must om tijdig over het juiste talent te beschikken, maar ook om boventallig talent te vermijden.

In de huidige economie en dynamische arbeidsmarkt is het almaar belangrijker dat bedrijven hun medewerkers en middelen kunnen aanpassen aan de veranderingen die spelen in de omgeving waarin het bedrijf acteert.

Wij helpen bedrijven om meer lenigheid te creëren in hun organisatie, zodat ze flexibel kunnen inspelen op de vele, onvoorspelbare veranderingen. Dat doen we door hen inzicht te geven in hun situatie en advies te verstrekken om te groeien naar een optimale situatie.
Met onze kennis over flexibele arbeid helpen we organisaties om keuzes te maken die een grotere wendbaarheid garanderen van hun intern en extern personeelsbestand, nu en in de toekomst. Wij werken volledig onafhankelijk en streven ernaar om doelgerichte en vernieuwende oplossingen te bieden.

De visie van The Flex Academy:

De arbeidsmarkt is steeds meer complex en daardoor wordt het werven van talent op de traditionele manier inefficiënt en weinig succesvol. In onze visie moet een organisatie toegang hebben tot elk talent eender waar het zich bevindt en moet het dit talent aan boord halen en aansluiten op de doelstellingen en cultuur van de organisatie. Welke contractvorm dat talent heeft, is dan van ondergeschikt belang.

Om in de toekomst als organisatie succesvol te blijven, is een fundamenteel andere aanpak van talent, al dan niet op de loonlijst, een dringende noodzaak. Methodes van de vorige eeuw volstaan niet meer in de jaren 2020.

Lees meer over onze visie in de interviews die Marleen recent gegeven heeft:

Het is de overtuiging van The Flex Academy dat in de huidige economie verandering de enige constante is. Bedrijven opereren vandaag in heel turbulente omstandigheden, waardoor de nood ontstaat om arbeid anders te organiseren en aan te sturen.

Organisaties staan ook voor de vraag hoe zij in de toekomst toegang zullen behouden tot de juiste kennis en expertise om zo te voldoen aan de veranderende klantvraag. Zij voelen steeds meer de nood om de juiste mensen te kunnen bereiken zodat ze hun doelen kunnen waarmaken.