Missie & visie

De missie van The Flex Academy:

The Flex Academy ondersteunt bedrijven om hun arbeidskrachten meer toekomstgericht te organiseren. In de huidige economie is het almaar belangrijker dat bedrijven hun medewerkers en middelen kunnen aanpassen aan de veranderingen die de buitenwereld oplegt.

Wij helpen bedrijven om meer lenigheid te creëren in hun organisatie, zodat ze flexibel kunnen inspelen op de onvoorspelbare klantvraag. Dit doen we door hen inzicht te geven in hun situatie en advies te verstrekken om te groeien naar een optimale situatie.
Met onze kennis over flexibele arbeid helpen we organisaties om keuzes te maken die een grotere wendbaarheid garanderen van hun intern en extern personeelsbestand, nu en in de toekomst. Wij werken volledig onafhankelijk en streven ernaar om doelgerichte en vernieuwende oplossingen te bieden.

The Flex Academy is een partner die van talentbeheer een strategische succesfactor maakt, gericht op de groei van bedrijven en hun medewerkers, zodat zij zeer tevreden klanten krijgen als resultaat.

De visie van The Flex Academy:

Het is de overtuiging van The Flex Academy dat in de huidige economie verandering de enige constante is. Bedrijven opereren vandaag in heel turbulente omstandigheden, waardoor de nood ontstaat om arbeid anders te organiseren en aan te sturen.
Organisaties staan ook voor de vraag hoe zij in de toekomst toegang zullen behouden tot de juiste kennis en expertise om zo te voldoen aan de veranderende klantvraag. Zij voelen steeds meer de nood om de juiste mensen te kunnen bereiken zodat ze hun doelen kunnen waarmaken.

The Flex Academy brengt bedrijven kennis en inspiratie bij om interne en externe talenten in hun organisatie flexibel in te zetten als een strategische succesfactor. Hierdoor kunnen zij hun werking optimaal afstemmen op de huidige complexe economie vol onzekerheden.
Samen met ons kunnen deze bedrijven hun doelstellingen realiseren en hun medewerkers laten groeien.