Cases

UW BEDRIJF WIL TALENT MEER FLEXIBEL EN DUS TOEKOMSTGERICHTER INZETTEN

tonijn

Case – Europees Distributiecentrum van grote producent

Dit logistiek bedrijf steunde tot enkele jaren terug op een heel ervaren team van medewerkers in een vrij stabiele markt, waardoor het goede bedrijfsresultaten haalde en de klanten tevreden waren. Maar door de opkomst van e-commerce veranderde de klantenvraag. Het bedrijf moet nu 24/7 leveren en tijd en middelen vrijmaken voor de retourprocesflow. Jammer genoeg zijn de bedrijfsprocessen en het hr-beleid hier niet op afgestemd. Hierdoor neemt de inefficiëntie van de organisatie toe, stijgt de werkdruk bij de werknemers, samen met het ziekteverzuim. De personeelsbezetting ligt niet meer in lijn met de servicevereisten van de klant.

Case – Integraal Talentbeheer VRT

VRT wenste begeleiding en advies bij de inventarisatie van hun extern ingehuurde talenten. Uit deze analyse bleek dat een groot deel van deze externen bezig zijn met de kerntaken van de VRT. Deze vaststelling was de aanleiding voor hr om eigenaarschap te nemen en om over te gaan naar een strategie van Integraal Talentbeheer. Hierbij wil de VRT alle vaste en tijdelijke werkers in een geïntegreerde talentpool bijeenbrengen om ze daar opleidingen, korte opdrachten en vacatures aan te bieden en zo de interne mobiliteit te bevorderen. En indien nodig vinden ze nieuwe, vaste of tijdelijke, werkkrachten voor de talentpool via een nieuwe externe jobsite.

Lees meer over deze case in de interviews die Hans Cockx, hr Directeur VRT, gegeven heeft:

Wat kan The Flex Academy voor u betekenen? Marleen Deleu analyseert uw situatie en formuleert advies om uw gewenste situatie te bereiken. Daarbij houdt ze optimaal rekening met de nieuwe verwachtingen van uw klanten. Ze formuleert een plan van aanpak, zodat u stapsgewijs naar deze nieuwe structuur evolueert. Desgewenst adviseert Marleen ook over VMS-tooling, het al of niet uitbesteden aan een MSP of RPO, of Direct Sourcing van freelancers.