Cases

tonijn

Uw bedrijf wil arbeid leniger en dus toekomstgerichter invullen

Voorbeeld:

U heeft een logistiek bedrijf met een heel ervaren team van medewerkers. Uw situatie op de markt is vrij stabiel. U haalt goede bedrijfsresultaten en uw klanten zijn tevreden. U merkt echter dat de klantvraag verandert. Door de opkomst van e-commerce moet u plots 24/7 kunnen leveren en tijd en middelen vrijmaken voor de retour procesflow. Uw bedrijfsprocessen en hr-beleid zijn hier niet op afgestemd. U merkt dat de inefficiëntie in uw bedrijf toeneemt. De werkdruk bij uw medewerkers stijgt, samen met het ziekteverzuim. Uw personeelsbezetting ligt niet meer in lijn met de servicevereisten van uw klant.

Wat kan The Flex Academy voor u betekenen? Marleen Deleu analyseert uw situatie en formuleert advies om uw gewenste situatie te bereiken. Daarbij houdt ze optimaal rekening met de nieuwe verwachtingen van uw klanten. Ze formuleert een plan van aanpak, zodat u stapsgewijs naar deze nieuwe structuur kunt evolueren.