« terug naar overzicht

Meer weten over RPO?

Uitbesteding is je zorgenkind in goede handen geven

Dit weten we inmiddels met zekerheid uit menig onderzoek: organisaties met veel bevlogen en betrokken medewerkers blijken telkens creatiever, innovatiever en klantgerichter te zijn. Een organisatie die werknemers werft en behoudt die echt passen bij haar visie, missie, strategie en cultuur presteert dus aanzienlijk beter. Investeren om de instroom aan top-kandidaten als een limousine in te richten lijkt dan ook heel logisch. In de praktijk (te) vaak niet dus!

Demografische ontwikkelingen en vergrijzing, toenemende mobiliteit en flexibiliteit van de nieuwe generatie werknemers, een wildgroei aan steeds meer innovatieve middelen om talent te werven. De economische conjunctuur die wel een roetsjbaan lijkt, onderbezetting of gebrek aan specialistische kennis op de HR afdeling, functies en profielen worden steeds meer specifiek, tooling en big data ontbreken, …….

De uitdagingen voor HR om de juiste mensen op het juiste moment binnen te halen en binnen te houden zijn legio. Hierdoor dreigt HR in de meeste organisaties te operationeel bezig te zijn, te veel gefocust op het ‘hier en nu’. Recruitment is daardoor te vaak een ‘u vraagt, wij draaien’ gebeuren. Iets wat je er even bij doet.

Recruitment is daardoor te vaak een ‘u vraagt, wij draaien’ gebeuren. Iets wat je er even bij doet.

Om dit patroon te doorbreken doen steeds meer organisaties beroep op een RPO dienstverlener: ze besteden (delen van) hun talent wervings- en selectieproces uit aan een gespecialiseerde derde partij. De RPO brengt niche expertise aan en kan advies verlenen over alternatieve profielen, het selectieproces, in te zetten technologie en andere middelen, het analyseren van data enz.

Voor het eerst is nu er een vergelijkend onderzoek gevoerd naar 14 RPO dienstverleners in Nederland en België. Uit de marktstudie van Mark Bassie (Flex-Beheer) en Marleen Deleu (The Flex Academy) blijkt duidelijk dat RPO in de lift zit! De grote variatie aan RPO-spelers weerspiegelt een groeiende en erg gevarieerde vraag in de markt. De 14 deelnemers aan het onderzoek zijn:

Cielo Talent, Compagnon, Cross International, EN HR solutions, Hays Talent Solutions, Manpower Group Solutions, People4 Office, Randstad SourceRight, Recruitin, HetRecruitingKantoor, Solvus, Sterksen, Tjellens, Yoores Recruitment Solutions.

De meest voorkomende aanleidingen voor organisaties om hun zorgenkind ‘recruitment’ (geheel of gedeeltelijk) uit te besteden zijn:
• Efficiëntie: snel, goedkoop en op maat
• Flexibiliteit: de mogelijkheid om snel in te spelen op de snel en continu veranderende behoefte aan nieuw personeel
• Verbetering van de kwaliteit: de juiste kandidaat vinden voor het bedrijf
• Kennis van technologie (bijvoorbeeld van een ATS systeem), social media en analyse van Big Data
• Kennis van specialistische, niche profielen
• Integreren van werven van ingehuurde talenten met werven voor vast

In de eerste jaren waren het de grote -vaak internationale- bedrijven die behoefte hadden aan RPO.
Nu stellen we een toename vast van het inzetten van RPO diensten ook bij kleine en middelgrote bedrijven.
RPO spelers evolueren bovendien mee van puur transactionele dienstverleners en goedkope instroomkanalen naar meer strategische HR partnerships rond werving en selectie van het steeds schaarser talent. Het gaat over de kandidaat én de kandidaat ‘experience’ door het hele proces, alles moet consistent zijn en het best mogelijke eindresultaat opleveren voor de organisatie, nu maar ook op de lange termijn.

Het onderzoek bevestigt ook duidelijk de trend dat diverse RPO-aanbieders ook MSP- (Managed Service Provider) dienstverlening aanbieden, waarbij dus de instroom van vast en flexibel personeel voor hun klant wordt gecombineerd tot één geheel.

Het 130 pagina’s tellende onderzoeksrapport naar 14 RPO-aanbieders in Nederland en België is gratis te downloaden op de website van The Flex Academy.

‘RPO aanbieders in Nederland en België’ is reeds het derde onderzoeksrapport van Mark Bassie en
Marleen Deleu. Eerder verschenen ook al de veel gelezen studies naar ‘VMS systemen in
Nederland en België’ (2015) en ‘MSP dienstverleners in Nederland en België’ (2016) van dezelfde
auteurs.