Keynotes & workshops

Samen zorgen dat onze toekomst werkt! 
Met dit voor ogen nodigt The Flex Academy u uit op interactieve workshops rond het centraal thema ‘Hoe werk toekomstgericht organiseren?’ We belichten alle aspecten van het thema vanuit diverse invalshoeken. Daarvoor werkt The Flex Academy afhankelijk van het onderwerp telkens samen met  gespecialiseerde partners. Deze workshops hebben als doel bedrijfsleiders, HR managers en inkopers van HR diensten te inspireren om arbeid in te zetten als een strategisch middel om de vele uitdagingen van het bedrijf nu en in de toekomst succesvol aan te gaan, en om van hun bedrijf een fijn ‘nest’ te maken voor alle aanwezige talenten. Bijkomend doel is ook om een lerend netwerk op te zetten van bedrijven die durven te pionieren met nieuwe technologie en nieuwe inzichten. Op deze manier kunnen ervaringen en best practices worden uitgewisseld.

The Flex Academy doet haar uiterste best om seminaries steeds op goed bereikbare en centrale plaatsen te organiseren. Uiteraard staat de koffie klaar!