« terug naar overzicht

Extern ingehuurd talent in uw bedrijf: een apart eco-systeem of geïntegreerd onderdeel van uw strategisch HR-beleid?

Durft u de uitdaging aan?

Kan u een lijst opstellen met al uw ingehuurd, tijdelijk personeel: uitzendkrachten, freelancers, talenten via onderaannemers, consultants, detacheerkrachten ingehuurd op projectbasis, virtuele medewerkers via crowd sourcing platforms, …

De wereld waarin bedrijven vandaag fungeren is erg veranderd: de groep extern ingehuurde krachten is nu groter en veel meer divers en gevarieerd dan vroeger het geval was! Alleen al het inventariseren is een hele klus geworden…

Ga het maar even na: ook in uw bedrijf lopen ongetwijfeld veel meer extern ingehuurde medewerkers rond dan pakweg 7, 8 jaar geleden en is de groep veel minder homogeen dan u op het eerste zicht dacht. En wie huurt er niet allemaal in? Lang niet meer uitsluitend de HR manager zoals vroeger, maar elke manager in het bedrijf!

Inhuur dreigt door dit alles een onoverzichtelijk en apart funtionerend eco-systeem binnen uw bedrijf te worden.

U vindt het een moeilijke oefening, dat maken van een lijst met alle ingehuurde talenten?

Hier is waarom u dat wél zou moeten doen:

Het is wettelijk verplicht!

U hebt een bijkomende informatieverplichting: de programmawet van 27/12/2012
heeft in de wet van 24/07/1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikkingstellen van werknemers een informatieplicht ingevoerd. (in geval van vakbondsafvaardiging in uw bedrijf)

Juridisch risico!

Bent u zeker dat uw bedrijf voor elk ingehuurd talent een schriftelijke overeenkomst heeft ondertekend? Geen contract staat gelijk met verboden terbeschikkingstelling! (wet van 24/07/1987 inzake aannemingsovereenkomsten)

Optimaal talentbeheer

Uw HR beleid slaat enkel op uw eigen medewerkers. Gevolg? 20 tot 30% van wie in uw bedrijf werkt, is daardoor niet aangesloten op HR initiatieven en dus ook niet op de hoogte van de missie en visie van uw bedrijf. Zo haalt u zeker niet het beste uit hun talenten voor uw bedrijf!

Transparantie

De groep ingehuurde talenten is ook veel meer heterogeen samengesteld dan uw eigen werknemers. Hebt u wel de juiste talenten in de juiste contractvormen op het juiste moment aan boord?

Controle van uw kosten

Krijgt u waar voor uw geld? Betaalt u de correcte prijs? Maakt u niet veel indirecte kosten doordat uw leidinggevenden veel tijd verliezen met het regelen van de inhuur?

ONZE REEKS VAN 4 ONTBIJT-WORKSHOPS
ROND DE PROBLEMATIEK ÉN DE OPLOSSINGEN VAN EXTERNE INHUUR
IS EEN UITGELEZEN KANS OM BIJ TE LEREN EN U TE LATEN INSPIREREN

INFORMATIE EN INSCHRIJVING – KLIK HIER

Wat zou er veranderen in uw bedrijf als u wel alles goed geregeld hebt?

  • De winstgevendheid van uw bedrijf verhoogt omdat u kan sturen op de kosten van alle personeel.
  • De beleving van uw klanten verbetert doordat u beter het juiste talent op de juiste plaats op het juiste ogenblik kan inplannen.
  • Alle juridische en andere risico’s zijn onder controle.
  • U kan een politiek voeren van all-in talentbeheer en ontwikkeling waar allemedewerkers, vast en ingehuurd baat bij hebben. Iets dat ook uw employer branding ten goede komt in tijden van schaarste.

De wereld van werk is fundamenteel aan het veranderen!

In veel bedrijven houdt men hier nog geen rekening mee en loopt het bedrijf dagelijks risico’s. Een heldere visie met bijhorende regels en procedures rond inhuur maken dat uw bedrijf anticipeert op potentiële risico’s.

Wat kan u nu al doen?

U kan natuurlijk een afspraak maken met The Flex Academy, of naar onze ontbijtsessies komen om over dit onderwerp te leren (…), maar hier zijn toch al enkele tips, die u snel en relatief gemakkelijk kan toepassen:

  • Denk na voor u inhuurt. Is er werk van uw vaste medewerkers dat u ook zelf meer projectmatig kan organiseren? Dubbele winst!
  • Goed werkgeverschap maakt deel uit van uw HR beleid. Maar hebt u ook al aan goed opdrachtgeverschap gedacht?
  • Vergroot de kennis in uw bedrijf: laat vaste en ingehuurde medewerkers bewust meer samenwerken, zet HR tools ook in voor ingehuurde medewerkers, …

Het is tijd om anders te gaan denken over organiseren van arbeid. The Flex Academy helpt u met het verbinden van intern en extern talent. Ontdek hoe onze aanpak voor uw bedrijf werkt en maak een afspraak.