Arbeid meer wendbaar en toekomstgericht invullen

A. Uw gewenste situatie

Uw huidige situatie

Uw gewenste situatie

De vraag van uw klanten wordt almaar onvoorspelbaarder, maar uw organisatiestructuur is te weinig flexibel om hierop in te spelen. Dit heeft negatieve gevolgen voor de werking en rendabiliteit van uw bedrijf. U speelt in op een voortdurend veranderende klantvraag met een wendbare organisatie die vaste en flexibele medewerkers optimaal combineert.
U beseft het belang van de 24 uurseconomie, maar uw personeelsplanning is er niet op afgestemd. U bereidt uw bedrijf voor op een flexibele toekomst waarbij vraag en aanbod beter op elkaar afgestemd zijn.
Uw planning verloopt niet altijd optimaal en dat heeft een effect op uw winstgevendheid op de tevredenheid van uw klanten en medewerkers. U plant uw ‘workforce’ efficiënter, al dan niet ondersteund door professionele tools.
U voelt aan dat er nog verborgen talenten en kwaliteiten bij uw medewerkers aanwezig zijn. U benut de talenten van uw medewerkers optimaal, zodat zij zich beter voelen in uw organisatie en  u tevreden medewerkers hebt die beter presteren.
Uw flexibiliteit is niet optimaal geregeld. U doet nog te veel ad-hoc een beroep op externen voor problemen en niet omdat het een strategische keuze is. U focust op uw strategische doelstellingen en uw corebusiness, waarbij het inhuren van externe talenten uw beleid ondersteunt.

B. Uw resultaat

The Flex Academy helpt u om uw strategie voor personeelsbezetting, processen en ondersteunende middelen aan te passen op basis van de huidige en toekomstige klantvraag. We vertalen deze strategie naar uw organisatie: uw ideale personeelsbezetting om kwaliteit en flexibiliteit te garanderen en de processen en middelen die u daarbij nodig hebt. We definiëren welke rol uw mensen hierin krijgen. Hoe stroomlijnt u uw interne werking? Welke taken vertrouwt u toe aan vaste medewerkers en welke aan leveranciers van externe arbeid? Hoe traint u hen en hoe volgt u hen op?

C. Onze stappen

1 Intake

Vrijblijvend en gratis intakegesprek waar uw noden en verwachtingen overlopen worden.

2 Diagnose

The Flex Academy bekijkt uw huidige situatie en bespreekt de mogelijke opties die u als organisatie heeft.

3 Analyse en advies

The Flex Academy maakt een grondige analyse van uw huidige en gewenste situatie. We formuleren ons advies voor de voor u meest ideale oplossing en een voorstel tot aanpak.

4 Actie

The Flex Academy is uw partner bij de implementatie van het plan van aanpak.