Inhuren van externe medewerkers optimaliseren


Als hr directie of inkoop manager bent u steeds meer geconfronteerd met de veranderingen op de arbeidsmarkt. Veel van het talent dat uw organisatie inzet of wenst aan te werven, is niet op zoek naar een vaste baan. Deze trend zal in de komende jaren doorzetten. Daardoor staat u voor nieuwe uitdagingen. Hoe breng ik alle extern ingehuurde talenten in kaart? Waar loop ik risico bij de inhuur van externen? Hoe stem ik mijn hr-strategie af op de vele nieuwe niet-traditionele contractvormen? Hoe zet ik een programma op om al onze leveranciers van ingehuurd talent optimaal te beheren?

Marleen is uw coach en mentor om uw inhuur van externen in kaart te brengen en samen met u een visie en een toekomstgericht beleid op te zetten.

Marleen houdt van conceptueel en ‘out of the box’-denken, doelgericht en vernieuwend en helpt dan ook graag met hr-strategievragen zoals: hoe kan ik als hr innoveren en maak ik zo mijn hr-strategie meer toekomstgericht en duurzaam?

Zelf doen of uitbesteden?

Steeds meer organisaties kiezen voor het uitbesteden van het beheer van hun externe talenten aan een derde partij, een zogenaamde Managed Service Provider of MSP. Voor het ondersteunen van de inhuurprocessen doen ze beroep op specifieke tooling of VMS (Vendor Manangement System). Voor professionele hulp bij de instroom aan vaste medewerkers maken ze gebruik van Recruitment Process Outsourcing of RPO.
Marleen publiceert als onafhankelijk expert sinds 2015 onderzoeksrapporten over MSP- en RPO-dienstverleners en over VMS-systemen. Samen met Mark Bassie van Flex-Beheer.nl brengt ze in die rapporten een overzicht van de laatste trends en innovaties in elk van deze domeinen. Daarnaast bieden de rapporten een overzicht van de spelers in België en in Nederland, hun aanbod en is er een uitgebreide verklarende woordenlijst. Elk rapport wordt tweejaarlijks aangevuld en bijgewerkt zodat het overzicht steeds actueel blijft.

De onderzoeksrapporten zijn gratis ter beschikking als download.Kent u elk talent dat voor uw organisatie werkt?

De wereld van werk verandert snel en fundamenteel. Niet alleen de manier waarop we werken wijzigt, maar ook welk werk we doen, waar we werken en hoe we denken over werk. Dat alles beïnvloedt organisaties, maar ook individuen.

Een van de gevolgen hiervan is dat 20 tot 40% van de werkende populatie in organisaties niet meer op de loonlijst staat, maar extern ingehuurd is.

Organisaties die met deze nieuwe realiteit van hun werkende populatie rekening houden en hun hr-strategie hier op afstemmen, nemen voorsprong op hun concurrenten. Zij zullen immers tijdig over het juiste talent beschikken, in de juiste aantallen en met de juiste kennis. Hierdoor wordt de organisatie meer wendbaar, verhoogt het innovatief vermogen en de garantie op succes op lange termijn. Het tijdig beschikken over het juiste talent bepaalt de winnaars en verliezers in deze schaarste arbeidsmarkt.