Inhuren van externe medewerkers

A. Uw gewenste situatie

Uw huidige situatie

Uw gewenste situatie

U huurt heel wat extern personeel in, maar u hebt geen overzicht van de talenten, kwaliteiten, kosten en inkomsten. U hebt op elk moment een goed overzicht van uw externe samenwerkingen, zodat u het rendement en de meerwaarde kunt meten.
U besteedt veel geld aan het inhuren van extern personeel, maar hebt onvoldoende zicht op uw uitgaven, en kunt daarom hun rendement niet meten. U hebt altijd een overzicht van uw uitgaven, bent er zeker van dat uw tarieven marktconform zijn én dat uw budgetten in balans blijven.
U weet niet zeker of u bepaalde risico’s loopt door externe medewerkers in te schakelen. U beperkt uw risico’s door de juiste samenwerkingscontracten af te sluiten en geen problemen te krijgen rond bijvoorbeeld schijnzelfstandigheid.
U weet niet altijd welke leveranciers het meest geschikt zijn voor een bepaald project. U maximaliseert de slaagkansen van uw projecten door professioneel te rekruteren en de talenten van uw externe medewerkers perfect te kennen.

B. Uw resultaat

The Flex Academy helpt u om uw strategie voor externe inhuur te optimaliseren én professionaliseren. We vertrekken vanuit uw huidige situatie en gaan na welke wijzigingen en acties nodig zijn voor uw organisatie, zoals een beleid voor outsourcing en inhuur van flexibele arbeid opzetten, uw leveranciers trainen enz. Dit doen we aan de hand van verschillende audits van uw huidige leveranciers, zoals risicoanalyse en analyse van tarieven, talenten en inzetbaarheid. Op basis van de resultaten adviseren we u over de meeste ideale samenwerking met hun leveranciers bestand en het meest optimale inhuurproces. Vanaf nu huurt u zonder risico’s in en hebt u extern talent als een deel van uw integraal talenten programma geïntegreerd.

C. Onze stappen

1 Intake

Vrijblijvend en gratis intakegesprek waar uw noden en verwachtingen overlopen worden.

2 Diagnose

The Flex Academy bekijkt uw huidige situatie en bespreekt de mogelijke opties die u als organisatie heeft.

3 Analyse en advies

The Flex Academy maakt een grondige analyse van uw huidige en gewenste situatie. We formuleren ons advies voor de voor u meest ideale oplossing en een voorstel tot aanpak.

4 Actie

The Flex Academy is uw partner bij de implementatie van het plan van aanpak.